فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

تنگ سُولَك يا سَروَك

 

 در حد فاصل ميان كوه ها تنگه اي   به نام سولك يا سروك وجود دارد  كه در فارسنامه ناصري به معني گردونه سروهاي كوچك از آن نام برده شده است.اين مكان توسط يكي از ايرانشناسان روسي كشف و در كتاب راه هاي قديمي ايران ،آورده شده است. اين تنگ در قسمت بهمئي كهگيلويه قرار دارد .در اين مكان سه ستون سنگي يكپارچه و بلند ديده مي شود كه بر روي آنها نقش افراد  مختلف در حالت هاي گوناگون حجاري شده اند و مي توان آنها را از لحاظ زيبايي با نقوش برجسته تخت جمشيد مقايسه كرد هر يك از اين ستون ها به خط نوشته هايي آراسته هستند كه نشان دهنده ي خطوط باستاني است

دنباله نوشتار...

بلاد شاپور

 

 

بلاد شاپور :  بر اساس نوشته هاي تاريخي و فارسنامه ناصري اين شهر توسط شاپور اول  ساساني فرزند اردشير اول بنا نهاده شده است به گفته ي فارسنامه ناصري اين شهر زماني يك شهر بزرگ بوده است.توسعه شهر دهدشت به دوره صفويان مي رسد ،اين شهر به واسطه ي قرار گرفتن بر سر راه پايتخت صفويان به بنادر جنوبي و در زمان ساسانيان گذرگاه شوش به پارس و نزديكي مرزي به شهر ارجان در تجارت و اقتصاد نقش موثري ايفا مي كرده است . 

حدود 2000 خانه ف مسجد ، حمام ، و كاروانسرا در آن وجود داشت كه في الحال بسياري از  آثار مخروبه آنها بر جاي مانده است.آثار اين شهر باستاني  معماري مخصوصي و جالب توجهي دارد.آثار بسيار زيبايي از قبيل : آب انبار ، بازار ، هفت امامزاده ، پنج حمام ،يك كاروانسرا ،چند مسجد و يك مسجد جامع، ارگ حكومتي ،برج و باروها كمان حصار پيرامون شهر بوده، و ....توجه محققين و اهل فن را جلب مي كند.مصالح بسيار دقيق و محاسبه شده اي از نوع گچ ساروج ، آهك و لاشه در آن بكار  برده شده  و تنها سقف گنبدي حمام هاي آن از آجر به كار رفته است.

دنباله نوشتار...