فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

طب سنتی

 

 

درد  استخوان                                                     بيماری سرخك                                                      گلو درد

 

 

خروسك  يا ورم لوزه                                            گرفتگی  بينی                                                  درمان  سكسه

 

 

سياه سرفه                                                      لكۀ سفيد چشم                                                      يبوست

 

 

لكنت زبان                                                        درمان گوش درد                                                  بيماری اسهال

 

 

بيماری آبله                                                          افتادن گلو                                                     بيماری استقساء

 

 

بواسير                                                          بيماری های مقاربتی                                               بوی بد دهان

 

 

بوی بد پا                                                          بند آمدن ادرار                                                      درد پيشانی
 

 

ترك دست و پا                                               ترش كردن ( معده )                                             جوش خوردن زخم

 

 

آبسۀ چركی گلو                                                خونريزی بينی                                                       چشم درد

 

 

بيماری حصبه                                                حجامت يا رگ زدن                                                      درد بيضه

 

 

درد عضلات                                       زخم بندی و درمان زخم های عميق                                        درمان زگيل 

 

 

درد مزمن قفسۀ سينه                        فشار خون و سر درد ناشی از آن                                      درمان مهره زدن

 

 

درمان دندان درد                                     مبارزه با كرم روده و معده                                               درد معده                                                     

 

مار گزيدگی                                            درمان نيش زدگی عقرب                                                بيماری يرقان                                         

 

 سوختگی                                              خروج جفت بعد از زايمان                                                   پودر بچه      

 

 
درمان كيسۀ صفرا                            دارو برای به دنيا آوردن فرزند پسر                                      درمان ورم بدن

 

 

حلوای زن زائو                                   دارو برای باردار شدن زنان عقيم                                        بيماری سودا                                

 

بيماری مالاريا                                    جلوگيری از حاملگی ناخواسته                                     بيماری روماتيسم        

 

درمان درد طحال                                  داروی نرم كردن پوست بدن                                          درمان بيماری آسم                                

 

داروی معاش ( داروی زندگی )               روش آرام كردن بچۀ بی قرار                     داروی شست وش وی موی سر

 

 

خالكوبی برای زيبایی                        خالكوبی برای درمان درد عضلات                     درمان لكه های روی پوست بدن

 

                    

داروی شست و شوی دندان                   علاج گرمی طبع انسان                                   درمان چسبيدن روده به هم

 

 

درمان در رفتگی غوزك پا                  درمان در رفتگی جهك ( پشت پا )                           جا انداختن استخوان شانه  

 

 

درمان در رفتگی كُهنَگ ( دنبالچه )             درمان درد لگن خاصره                                            درمان ديسك كمر

 

 

طرز جا انداختن آرواره                                درمان بيماری يمان                                                  درمان كچلی

 

درمان گری                                          طرز سياه كردن موی سر                                     جلوگيری از سقط جنين

 

 

روش از شير گرفتن كودك                  درمان برای ازدياد شير مادر                               روشی برای راه افتادن كودك

 

 

روشی برای روييدن دندان كودك         دفع زالو از داخل دهان و بينی                                    درمان غش ناگهانی   

 

 

درمان بيماری روانی                               درمان بيماری هاری                                             طرز بخور دادن بيمار 

 

 

درمان جرب يا گال                               داروی درمان زنان ويار دار                                        دفع شپش سر و بدن

 

 

روش عطسه كردن                         درمان كيست رحم زنان و دختران                                  درمان ريزش موی سر