فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

فیلم کی لهراس ( نبرد تنگ تامرادی )

 

 

 

 

کی لهراس ( نبرد تنگ تامرادی )

 

با نقش آفرینی : میر عطا کشاورز 

 

 

 

 

دانلود 

 

 

 

 

 

 

فيلم بلوط ( قشلاق ) ، كهگيلويه ( 1350 )

 

   

 

 

 فيلم بلوط  ( قشلاق )    BALUT 

 

  كهگيلويه 1350 

 

 Kohgiloyeh 1972  

 

 

دانلود

 

 

 

  

فيلم بلوط ( ييلاق ) ، كهگيلويه ( 1338 )

  

 

 

 فيلم بلوط   ( ييلاق )    BALUT

 

  كهگيلويه 1338

 

 Kohgiloyeh 1960 

 

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

عروسی ، سی سخت ( 1350 )

 

 

 

عروسی  ، سی سخت 1350

 

Wedding , sisakht  1972 

 

دانلود