فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
1
جزییات نظر دادن به تصویر
2
جزییات نظر دادن به تصویر
3
جزییات نظر دادن به تصویر
4
جزییات نظر دادن به تصویر
5
جزییات نظر دادن به تصویر
6
جزییات نظر دادن به تصویر
7
جزییات نظر دادن به تصویر
8
جزییات نظر دادن به تصویر
9
جزییات نظر دادن به تصویر
10
جزییات نظر دادن به تصویر
11
جزییات نظر دادن به تصویر
سرتیپ خان طاهری بویراحمدی
جزییات نظر دادن به تصویر
عبدالله خان ضزغام پور بویراحمدی
جزییات نظر دادن به تصویر
14
جزییات نظر دادن به تصویر
15
جزییات نظر دادن به تصویر
16
جزییات نظر دادن به تصویر
17
جزییات نظر دادن به تصویر
18
جزییات نظر دادن به تصویر
19
جزییات نظر دادن به تصویر
20
جزییات نظر دادن به تصویر