فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
106
جزییات نظر دادن به تصویر
107
جزییات نظر دادن به تصویر
108
جزییات نظر دادن به تصویر
109
جزییات نظر دادن به تصویر
ملا قلندر انصاری
جزییات نظر دادن به تصویر
113
جزییات نظر دادن به تصویر
114
جزییات نظر دادن به تصویر
115
جزییات نظر دادن به تصویر
116
جزییات نظر دادن به تصویر
117
جزییات نظر دادن به تصویر
118
جزییات نظر دادن به تصویر
119
جزییات نظر دادن به تصویر
120
جزییات نظر دادن به تصویر
121
جزییات نظر دادن به تصویر
122
جزییات نظر دادن به تصویر
123
جزییات نظر دادن به تصویر
ملا غلام حسین سیاهپور
جزییات نظر دادن به تصویر
ملا بهمن کریمی
جزییات نظر دادن به تصویر
واسموس آلمانی
جزییات نظر دادن به تصویر
حاج سیف الله امیری
جزییات نظر دادن به تصویر