فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
میر حنظل اکبری
جزییات نظر دادن به تصویر
منصور خان بویراحمدی
جزییات نظر دادن به تصویر
جمشید خان بویراحمدی
جزییات نظر دادن به تصویر
خسرو خان بویراحمدی
جزییات نظر دادن به تصویر
132
جزییات نظر دادن به تصویر
133
جزییات نظر دادن به تصویر
134
جزییات نظر دادن به تصویر
بی بی اقدس ضرغام پور
جزییات نظر دادن به تصویر
136
جزییات نظر دادن به تصویر
137
جزییات نظر دادن به تصویر
ملا فرامرز یزدانپناه تامرادی
جزییات نظر دادن به تصویر
139
جزییات نظر دادن به تصویر
140
جزییات نظر دادن به تصویر
141
جزییات نظر دادن به تصویر
142
جزییات نظر دادن به تصویر
منصور خان بویراحمدی
جزییات نظر دادن به تصویر
144
جزییات نظر دادن به تصویر
145
جزییات نظر دادن به تصویر
146
جزییات نظر دادن به تصویر
147
جزییات نظر دادن به تصویر