فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
148
148
Detail
159
159
Detail
160
160
Detail
161
161
Detail
162
162
Detail
163
163
Detail
164
164
Detail
165
165
Detail
166
166
Detail
167
167
Detail
168
168
Detail
169
169
Detail
بی بی شاهزاده ضرغام پور
بی بی شاهزاده ض...
Detail
171
171
Detail
172
172
Detail
173
173
Detail
174
174
Detail
175
175
Detail
176
176
Detail
177
177
Detail