فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
148
جزییات نظر دادن به تصویر
159
جزییات نظر دادن به تصویر
160
جزییات نظر دادن به تصویر
161
جزییات نظر دادن به تصویر
162
جزییات نظر دادن به تصویر
163
جزییات نظر دادن به تصویر
164
جزییات نظر دادن به تصویر
165
جزییات نظر دادن به تصویر
166
جزییات نظر دادن به تصویر
167
جزییات نظر دادن به تصویر
168
جزییات نظر دادن به تصویر
169
جزییات نظر دادن به تصویر
بی بی شاهزاده ضرغام پور
جزییات نظر دادن به تصویر
171
جزییات نظر دادن به تصویر
172
جزییات نظر دادن به تصویر
173
جزییات نظر دادن به تصویر
174
جزییات نظر دادن به تصویر
175
جزییات نظر دادن به تصویر
176
جزییات نظر دادن به تصویر
177
جزییات نظر دادن به تصویر