فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
178
جزییات نظر دادن به تصویر
179
جزییات نظر دادن به تصویر
180
جزییات نظر دادن به تصویر
181
جزییات نظر دادن به تصویر
182
جزییات نظر دادن به تصویر
183
جزییات نظر دادن به تصویر
184
جزییات نظر دادن به تصویر
185
جزییات نظر دادن به تصویر
186
جزییات نظر دادن به تصویر
187
جزییات نظر دادن به تصویر
188
جزییات نظر دادن به تصویر
189
جزییات نظر دادن به تصویر
190
جزییات نظر دادن به تصویر
191
جزییات نظر دادن به تصویر
192
جزییات نظر دادن به تصویر
193
جزییات نظر دادن به تصویر
194
جزییات نظر دادن به تصویر
195
جزییات نظر دادن به تصویر
196
جزییات نظر دادن به تصویر
197
جزییات نظر دادن به تصویر