فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
198
198
Detail
199
199
Detail
200
200
Detail
201
201
Detail
202
202
Detail
203
203
Detail
204
204
Detail
205
205
Detail
206
206
Detail
207
207
Detail
208
208
Detail
209
209
Detail
210
210
Detail
211
211
Detail
212
212
Detail
213
213
Detail
کی هجیر بهادران
کی هجیر بهادران
Detail
اسد خان باوی
اسد خان باوی
Detail
آقا محمد تقی خوبانی
آقا محمد تقی خو...
Detail
کی هادی ایزدپناه ( پناهی )
کی هادی ایزدپنا...
Detail