فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
21
جزییات نظر دادن به تصویر
22
جزییات نظر دادن به تصویر
23
جزییات نظر دادن به تصویر
24
جزییات نظر دادن به تصویر
25
جزییات نظر دادن به تصویر
26
جزییات نظر دادن به تصویر
27
جزییات نظر دادن به تصویر
28
جزییات نظر دادن به تصویر
30
جزییات نظر دادن به تصویر
31
جزییات نظر دادن به تصویر
32
جزییات نظر دادن به تصویر
34
جزییات نظر دادن به تصویر
35
جزییات نظر دادن به تصویر
36
جزییات نظر دادن به تصویر
37
جزییات نظر دادن به تصویر
38
جزییات نظر دادن به تصویر
39
جزییات نظر دادن به تصویر
40
جزییات نظر دادن به تصویر
41
جزییات نظر دادن به تصویر
42
جزییات نظر دادن به تصویر