فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
43
جزییات نظر دادن به تصویر
44
جزییات نظر دادن به تصویر
45
جزییات نظر دادن به تصویر
46
جزییات نظر دادن به تصویر
47
جزییات نظر دادن به تصویر
48
جزییات نظر دادن به تصویر
50
جزییات نظر دادن به تصویر
51
جزییات نظر دادن به تصویر
52
جزییات نظر دادن به تصویر
53
جزییات نظر دادن به تصویر
54
جزییات نظر دادن به تصویر
55
جزییات نظر دادن به تصویر
56
جزییات نظر دادن به تصویر
57
جزییات نظر دادن به تصویر
58
جزییات نظر دادن به تصویر
59
جزییات نظر دادن به تصویر
60
جزییات نظر دادن به تصویر
61
جزییات نظر دادن به تصویر
62
جزییات نظر دادن به تصویر
63
جزییات نظر دادن به تصویر