فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
64
جزییات نظر دادن به تصویر
65
جزییات نظر دادن به تصویر
68
جزییات نظر دادن به تصویر
69
جزییات نظر دادن به تصویر
70
جزییات نظر دادن به تصویر
71
جزییات نظر دادن به تصویر
72
جزییات نظر دادن به تصویر
73
جزییات نظر دادن به تصویر
74
جزییات نظر دادن به تصویر
75
جزییات نظر دادن به تصویر
76
جزییات نظر دادن به تصویر
77
جزییات نظر دادن به تصویر
78
جزییات نظر دادن به تصویر
79
جزییات نظر دادن به تصویر
80
جزییات نظر دادن به تصویر
81
جزییات نظر دادن به تصویر
82
جزییات نظر دادن به تصویر
83
جزییات نظر دادن به تصویر
84
جزییات نظر دادن به تصویر
85
جزییات نظر دادن به تصویر