فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
86
جزییات نظر دادن به تصویر
87
جزییات نظر دادن به تصویر
88
جزییات نظر دادن به تصویر
69
جزییات نظر دادن به تصویر
90
جزییات نظر دادن به تصویر
91
جزییات نظر دادن به تصویر
92
جزییات نظر دادن به تصویر
93
جزییات نظر دادن به تصویر
94
جزییات نظر دادن به تصویر
95
جزییات نظر دادن به تصویر
96
جزییات نظر دادن به تصویر
97
جزییات نظر دادن به تصویر
98
جزییات نظر دادن به تصویر
99
جزییات نظر دادن به تصویر
مظفر خان آریایی
جزییات نظر دادن به تصویر
جسد کردی انصاری
جزییات نظر دادن به تصویر
102
جزییات نظر دادن به تصویر
103
جزییات نظر دادن به تصویر
104
جزییات نظر دادن به تصویر
مظفر خان آريایی
جزییات نظر دادن به تصویر