فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
41
جزییات نظر دادن به تصویر
42
جزییات نظر دادن به تصویر
43
جزییات نظر دادن به تصویر
44
جزییات نظر دادن به تصویر
45
جزییات نظر دادن به تصویر
46
جزییات نظر دادن به تصویر
47
جزییات نظر دادن به تصویر
48
جزییات نظر دادن به تصویر
49
جزییات نظر دادن به تصویر