فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

طايفۀ تير تاجی ( نگين تاجي )

 

 

طايفۀ تير تاجي ( نگين تاجي )

 

طايفۀ تير تاجي ،يكي از طوايف مهم بويراحمد عليا به شمار ميرود اين طايفه همواره از نظر اقتصادي در بويراحمد عليا در درجۀ اول اهميت قرار داشته است .

محمود باور مينويسد : " نگين تاجي كه بين خودشان به تير تاجي معروف مي باشند ،تيرۀ بزرگي كه داراي حشم و گله فراوان هستند و از سايرين آرامتر ميباشند.  ( باور ،ص 101 )

 

تقسمات فعلي طايفه تير تاجي ( نگين تاجي ) : 1 - حاجتی 2 - اولاد نبی 3 - محمد صادقی 4 - صیدالی 5 - امیر 6 - یاسوچی 7 - محمودآبادی 8 - دهنویی 9 - مادوانی 10 - کوهینی

 

1)حاجتي : حاجتي از پنج اولاد به اسامي كابردعلي،كربلائي علي داد ، كاكرمعلي ،كاجونباز و كاغلامعلي تشكيل شده است .قشلاق آنها "خالصه" و "دره لا" ،ييلاقشان،بيدسردره دشت مداب ،سيب مداب عليا و سفلي ،اسد چاتي مي باشد. حاجتي ها اسكان يافته در روستاي شرف آباد سفلي و محمود آباد سفلي و علیا زندگي مي كنند.چند خانواده حاجتي ساكن دژ سلیمان و قله گلاب دوگنبدان هستند.از افراد سرشناس اين طايفه  ميتوان به ملاخانعلی جانبازی،کا امیرعلی حاجتی،،کا علی خان کریمی،کا علی شیر کریمی،کا شفیع،كا شريف جانبازی،عبدال هاشمی، کا شاهول،کا قهرمان هاشمی و.. اشاره كرد.

 

2)اولاد نبي : از چهار اولاد به اسامي : كا سيد احمد ،كامحمد سليح،كا نجف و اولاد كا سليمان تشكيل گرديده است .قسمت عمدۀ اولاد نبي ،در دهات چنارستان سفلي سكونت دارند مناطق سرگرچنارستان،كافرزي،كل تكار،دره باغ و "له سيسه" محل زراعت و مراتع آنها است همچنين از "بچه نه " و چشمه سيبي كوه دنا به عنوان مراتع ييلاقي استفاده ميكنند.قشلاقشان،گچ عوض،آب كل و " تاوه شِشَه " مي باشد .خانوارهايی از اولاد نبي در گازارگه،دهنو،ژاكوه دول،زردو،دزك ممسني و دشت ليشتر گچساران سكونت دايم اختيار كرده اند .از افراد سر شناس اين طايفه ميتوان به كاكيكاوس نيكنام،،کا بارونی،ملا کلبعلی مرادی،ملا مذکور مثنوی،حاج شيروان شفيعی،ملاحسنقلی جوكار و..اشاره كرد.

 

3)محمد صادقي : از سه اولاد به اسامي : ملا صيدال،كامحمد كريم و كا رمضان تشكيل شده ،محل اصلي روستاي دولت آباد ،ييلاقشان : دره گرم،گل زردون،چشمه بلیتک،سنگ منگ،آب نفتی،برد گنجی،چشمه جیدری،آب نهر،اسدچارتی و بند طاق است . قشلاقشان :دشت گز،بلی سک ، دلی باریکو،تل گردل،گرقوچی،هزار دره،گچ عوض،پل گلی و همچنین عداه ای از این طایفه در مناطق ،خواه جمالی،کمارنج،خشت دشتستان،گوراب رستم ممسني اطراف شهر دوگنبدان،جن جان،مسیریپوزه سورنا رستم،رودبال سپیدان،کوهیون اردکان،کوهن لردگان،خنگ،دهنو،کلندری كاكان زندگي ميكنند.ساكنين خشت به كوهني معروفند.از افراد سر شناس اين طايفه ميتوان به کا محمد کریم،کا علی محمد،ملا خدامراد تیرتاجی،ملا نورالله رحیمی،کا قباد حسن زاده،ملا خسرو مرادی،ملا امام قلی جعفری،ملا محراب،کا امیرصادقی،ملا بهمن محمدی،کا درویش،ملا صفدر رمضانی،ملا محمد مهرابی و .. اشاره كرد.

 

4)صيدالي : صيدالي ها ،در روستاهای :اكبر آباد ،كريم آباد،علي آباد،خلف آباد،نجف آباد،کوپن،مسیری،قلات،"وِزگ" و مازۀ خريده زندگي ميكنند قسمتي از صيدالي ها كه كوچ رو هستند ،محل قشلاقشان،خشاب بليسك و ليشتر كوچك،ييلاقشان،خهكلون،كهوا و قسمتي از كوه دنا مي باشد .مي گويند: ساكنين اكبر آباد از قلعۀ گچي بختياري به بويراحمد مهاجرت كرده اند ،ساكنين خلف آباد را كه به " آموئي" معروفند با اهالي روستاي صالحان بويراحمد سفلي  يكي مي دانند.ساكنين روستاي نجف آباد به سگولي معروفند،آنها از ساكنين سه گل بختياري مي دانند كه سالها پيشتر به بويراحمد مهاجرت كرده اند .در زمان وليخان بويراحمدي ،اولاد كاعزيز از قسمت صيدالي به سرپرستي كربلائي محمد،به جنجان ممسني مهاجرت كردند.بعد از بيست سال كريم خان بويراحمدي آنها را به دهنو آورد اما طولي نكشيد كه به كوپن رستم ممسني نقل مكان كردند و در آنجا ماندگار و صاحب آب و ملك شدند.آنان تا نيمۀ سال 1320 ه ش كوچ رو بوده اند.هم اكنون تعداد آنها به يكصد خانوار مي رسد . صيدالی ( روستای دهنو ) اهالی روستای دهنو كه اصالتشان به  روستای چله گاه چهارمحال بختياری بر می گردد ،  سال  ها پيش به بويراحمد مهاجرت كردند . جد آنها ملا شفيع بود كه فرزندی به نام حاتم داشت و حاتم خود سه پسر از دو زن داشت . از زن بزرگش كه از طايفۀ بكش ممسنی بود ، فرزندی به نام كرم و از زن كوچك خود كه بختياری بود ، بهروز و نوروز را داشت . اين سه فرزند به سرود مهاجرت كردند . كا كرم دو فرزند داشت به نام های كا زالی ، كا فرج . كا زالی قسمتی از سرود را به مالكيت خود در آورد كه در حال حاضر به ( تل زالی )  معروف است و بعد از تل زالی به روستای دهنو مهاجرت كردند .

 

 از افراد سرشناس اين طايفه مي توان به ملا اردشير نگين تاجی،ملا اكبر عليزاده نگين تاجی،امان الله باقري ،حاج حبيب باقر پور،حاج حسنعلی کرمی،كامندنی كريمی،كا حسينقلی نگين تاجی،ملا رستم عزیزی،ملا شکری آموئی،ملا علي  بينا كريمی،کا حسن قلی قلاتی، کا الله بخش باقری ، حاج خسرو باقری،حاج شعبان اكبری، خدابخش باقری و... اشاره كرد.

 

5)امير : قسمت امير از اولاد هاي امير عبدالله،امير احمد و امير حاجتي مي دانند و می گويند،از اعقاب تاج امير خان بختياري هستند كه از مال امير بختياری به كهگيلويه مهاجرت كرده و سه قسمت شده اند ،بعضي به دشمن زياري كهگيلويه رفته اند ،برخی به نام امير گپی و تاج اميری در منطقۀ زيلايی بويراحمد سفلي ساكن شده اند و بقيه هم در روستاي مزذك بويراحمد عليا سكونت گزيده اند .آقاي امرالله اميری،كشتن يكی از فرماندهان اشرف افغان را در بويراحمد،به امير عبدالله نسبت مي دهد.بعضي مي گويند اميرها از چهار لنگ بختياري هستند كه 18 نسل پيشتري يعني در حدود 475 سال قبل ،از آنجا به سرزمين كهگيلويه مهاجرت كرده اند،اما در صورتی كه بپذيريم كه تاج اميری و اميرگپي كه دو قسمت از طايفۀ زيلايي ايل قديمي و مضمحل شدۀ كهگيلويه مي باشند ،با اميريها نيای مشترك داشته اند ،نمي توان آنها را از مهاجرين ايل بختياری دانست.در حال حاضر اميريها،در روستاهای "كردلاغری"،"ياسوج اميری" و شرف آباد بويراحمد عليا سكونت دارند.از افراد سرشناس اين طايفه ميتوان به ملا علیشاه (امیر یاسوج) ملا كهزاد اميری(اميران ياسوجی)،امير خانقلی حبيبی(شرف آباد)،امیر باباخان(امیران یاسوج)،امیر عباس قلی(کردلاغری)،امیر خدابخش(شرف آباد )،امير حسين اميريان(كردلاغری)،حاج امرالله اميری و حاج سيف الله اميری(اميران ياسوجی)،امیر علیشیر امیریان اشاره نمود.

 

6) یاسوجی : محل نشیمن آنها یاسوج بود و افراد سرشناس این طایفه میتوان به : کا غریبعلی رستمی،ملا سردار فرامرزیان،کا خانعلی خورشیدی اشاره کرد .

 

7) محمودآبادی : نشیمن آنها محمود آباد که در (شمال شهر یاسوج ) واقع شده است و از افراد سرشناس این طایفه میتوان به کا ولیخان محمودآبادی،کا بارونی تاجگردون،کا خداداد محمودی اشاره کرد .

 

8) دهنویی : نشیمن آنها روستای دهنو در چند کیلومتری شهر یاسوج و از بزرگان این طایفه میتوان به ،ملا راه خدا نوروزی ( خزانه دار كريم خان بويراحمدیی)اشاره کرد . 

 

9) مادوانی : نشیمن آنها مادوان و از افراد سرشناس این طایفه میتوان به کا بلیطی،مرتضی نوريان،مشهدی ملی مهدیپور،کل دلاورعوض پور اشاره کرد .

 

10) کوهینی : نشیمن آنها در روستاهای کلندری،خنگ،زردخونی،پوزه(درمنطقه کاکان بویراحمد) و همچنین تعدادی در کوهن منطقه لردگان چهارمهال و بختیاری و در مناطقی از سپیدان،نورآباد ممسنی و خشت کمارنج در نزدیکی کازران سکونت دارند و از افراد سرشناس آنها میتوان به ملا مهدی قلی معصومی،مشهدی فضل الله رضایی،کل عبدالله،کل علی محمد صادقی و خاندان طهماسبی ها در کوهن لردگان و ... اشاره کرد .

 

وجه تسميۀ طايفۀ " تير تاجي " (نگين تاجي)

 

در اسناد و مدارك عهد زمامداري رضا شاه پهلوي ،نام طايفه تير تاجی را در اغلب مدارك و مكاتبات " نگين تاجي " ثبت كرده اند .ريش سفيدان اين طايفه،دربارۀ كلمه " نگين تاجی " روايتي به شرح زير نقل می كنند .

زماني كه كيخسرو پادشاه كيانی در شهر باستاني تل خسرو(9 كيلومتري شهر ياسوج) قصد تاجگذاري داشت،همه سران طوايف را دعوت كرده و تاج پادشاهی توسط رئيس اين طايفه به سر كيخسرو گذاشته شد.از آن تاريخ به بعد به آنها طايفۀ " تاجی " گفتند .

قرنها گذشت ،تا زماني كه امامزاده شاه عسكر ( مدفون در روستاي كريك بويراحمد سفلی) پدر امامزاده های بويراحمد سردسير به اين منطقه آمد و همۀ سران طوايف را احضار،و دربارۀ سوابق آنها سؤالاتی مي كرد .رئيس اين طايفه ضمن دادن توضيح دربارۀ دادن عنوان تاج توسط كيخسرو،خود را معرفي كرد .شاه عسكر خوشحال شد و با اهداء " نگين انگشتري "خود به او ،اعلام كرد كه از حالا به بعد نام اين طايفه " نگين تاجي " خواهد بود ،و از آن تاريخ به بعد اين طايفه را نگين تاجي گويند.

 

اسناد فراواني  وجود دارد كه طايفۀ نگين تاجي قبلا " تير تاجي " نام داشته و در عهد رضا شاه كم كم در مدارك دولتي به جاي " تير تاجي " نگين تاجیبه كار رفته است .

 

 

 

 

 

دیدگاه ها   

 
0 #288 اکبراباد 1396-11-28 08:20
حاج شعبان اکبری با کمک برادران خود به خصوص حاج قهرمان اکبری ودیگر برادران افتخارات بزرگی برای ایل بزرگ نگین تاجی بدست اورده اند که قابل ذکر است از نام چنین شخصیت هایی نمیشه گذشت ممنون
باز گفت
 
 
-1 #287 تیرتاج 1396-10-13 16:53
س :سلام تیرتاجیا دشمن زیاد. دارن اونم بخاطر سرمایه و سوادشونه
باز گفت
 
 
0 #286 تیر تاجی اصیل 1396-10-11 16:11
تیرتاجی مردان بزرگی همچون میرزا حسین حسین پور میرزا سیف الله حسنیان ،میرزا خانی حسین زاده ،میرزا محمدتقی حسین نژاد ، میرزا سهراب حسینی ، میرزا لطف لله حسنیان ،میرزا جهرم التیام ،،،،،درود بر ایل بزرگ تیرتاج
باز گفت
 
 
0 #285 محموداباد .... 1396-09-26 23:05
سلام و خسته نباشید
در رابطه با محمودآباد مبرهن و واضح است که اصلا هیچ اشرافی درباره بافت قومی و اشخاص ندارید ...
لطف کنید بدون سند و اطمینان از محموداباد حرف نزنید
خانواده هایی که نام بردید خودشان اذعان دارن از طایفه شیوخ هستند ...
و شما حرفی از خانواده های نجفی کرمی مرادی رنجر و...به میان نیاوردید
لطفا بعداز تحقیق تجدید نظر بفرمایید
با تشکر
باز گفت
 
 
-1 #284 ارش 1396-09-09 22:33
خو بنده خداها بویراحمد اینقدرسگونت تاریخی داشته که همه پدرانمان یکدیگر و ریشه هم رو بشناسند برید ازشون سوال کنین و با این الفاض وعناوین غلط به جان هم نیوفتین،..ارش از طایفه امیر .
باز گفت
 
 
-1 #283 مادوانى 1396-07-26 18:34
درود بر ايل بزرگ مادوان
مدير محترم سايت جناب اقاى داورپناه لطف كنيد هر چيزى نشر ندهيد
مطالبى كه نگاشت شده و در كامنتها ديده شده دور از منزلت و بزرگى ايل مادوان ميياشد
بعد از ناصر خان كسي املاك رو تقسيم نكرده ك نگاشت شده اقاى ملى مهدى پور تقسيم كردند اين موضوع صحت ندارد و كذب است هر كس زمين خودش را دارا بوده است و كسي املاك را تقسيم نكرده است
بيشترين ملك را ملاباباخان شنبه پور دارا بوده است كه بسيار مردمى بودند
و سند كدخدايي خويش را از سرتيپ خان گرفته اند
و دست راست ناصر خان بوده است
ايل بزرگ مادوان همه بزرگ و محترم هستند لطفا هر متنى رو نشر ندهيد در غير اين صورت برخورد قانونى با شما مدير محترم خواهد شد
از بزرگان مادوان كدخدايان اين ايل ميتوان ملاباباخان شنبه پور-ملاجانى عوض پورو مرحوم حاج جواد مهدى پور و مشهدى ملى مهدى پور بودند
و بزرگان ديگر در مادوان هستند از خانواده هايى چون :جعفرى (ميرزا رضا جعفرى بزرگ مادوان بودند) خانواده ى جمعه زاده-شيرى-حسن پور-نوريان(مرحو م مرتضى نوريان يكى از بزرگان ايل مادوان)صفى پور -اسمى پور-حكمتى-بخردي ان -بارانى(خواهرزا ده هاى طايفه ى مادوان ك از قديم در مادوان سكونت يافته اند -تيرتاجي و..."
با تشكر اقاى م ش
باز گفت
 
 
-1 #282 Guest 1396-07-26 17:51
در مورد مادوان كه فرمودي از طايفه تيرتاجي هستند درست،ولي بزرگي چون كدخدا باباخان شنبه پور كه در زمان ناصرخان طاهري بويراحمدي خود كدخداي ده بود اسمي از ايشان نبرده شده و در كتاب ايل بويراحمدي حتي عكسش به همراه ناصرخان و مرحوم عيدي موجود ميباشد،و مادواني از طايفه تيرتاجي و اصالتا صيدالي هستند
باز گفت
 
 
0 #281 زینب 1396-06-26 17:51
زنده باد تیر تاجی ها بویژه طایفه غیور محمدصادقی که الحق و الانصاف همیشه نشون دادن همه جا پشت طایفشون هستن و در هیچ زمانی ایل خودشونو تنها نذاشتن
باز گفت
 
 
-1 #280 Guest 1396-06-22 17:15
بازگفت تیرتاجی:
با سلام اگه تیرتاجی بختیاری از کدوم طایفه بختیاری؟

بازگفت تیرتاجی:
با سلام اگه تیرتاجی بختیاری از کدوم طایفه بختیاری؟

:. فکر کنم تیرتاجی ها اصالتا از طایفه هفت لنگ بختیاری باشن
باز گفت
 
 
-1 #279 Guest 1396-05-14 07:56
با سلام
خاندان طهماسبی در لردگان مگه از طایفه جلیل لردگان نیستند که نوشتین کوهینی هستن؟
باز گفت
 
 
-2 #278 تیرتاجی صیدالی فقط 1396-05-03 14:14
حسین آباد سفلی (بلکو) مرد بزرگی چون کریم حسینیان ،سیف الله حسینیان ،فتح الله حسینیان وصدرالله حسینیان و لطف الله حسینیان و بالاخره حمدالله حسینیان درپناه خدا
باز گفت
 
 
0 #277 تیرتاجی 1396-04-19 14:10
با سلام اگه تیرتاجی بختیاری از کدوم طایفه بختیاری؟
باز گفت
 
 
+6 #276 alireza 1396-03-24 15:20
بازگفت سید علی:
در زمان قدیم تامرادی قاید گیوی و آغا بود .هم اکنون عصر پول و علم هست تیر تاجی سید شاه قاسمی و دهدشتی ها.مردان بزرگ تیر تاجی خودتون رو با دیگر طوایف لطفا مقایسه نکنید تاریخ و ذهن مردم تغیر نمی کند اگر مثل تامرادی یا قاید گیوی یاآغا مرد کو ویاغی و مرد جنگی داشتیت چ ایکردیت.اینها ک اسمشان آمده بجز کریمی حاجتی و نگین تاجی قلاتی همش ی سری پولدار هستند ن مرد دورون دو مرد فقط داشتییت.دوست عزيز.معلوم است كه كينه ي شخصي خيلي بزرگي بر دل شما مونده.
همه ي طوايف بويراحمد به نحوي در گذشته و اينده اين ايل شريك بودن و رشادت هاي زيادي از خود نشون دادن. چه طايفه نگين تاجي چه طايفه اقا و سادات و بقيه طوايف.
دلاوري و شجاعت و غيرت طوايف بوير احمد بر كسي پوشيده نيست. شما ك ميگي سادات شاه قاسم و تير تاجي مردي نداشتن. مثل اينكه نام بزرگان اين طوايف به گوشتون نخورده. يا به دليل كينه يا دشمني شخصي خودت نميخواهي به ياد بياريشون.
كسايي مثل كي كاووس نيكنام و بزرگان تير تاجي كه اسمشون در اين نوشته نميگنجه
يا از سادات هم مير غلوم شاقاسمي. مرحوم اقا سيد صدرالدين ملك حسيني رو كه بعد از مرگشون ميخواستن ببرن و در مشهد مقدس خاك كنن اقا بيژن منصوري به دليل صميميت خودش و بقيه ايل بوير احمد با ايشون. مانع شد و نگذاشت ببرنش. مرحوم حاج كرامت ملك حسيني و....
فك كنم شما ب دلايل شخصي نميخواهيد انهارا ب ياد بياوريد.
لطفاً سليقه اي و شخصي به مسائل نگاه نكنيد.
با تشكر
باز گفت
 
 
0 #275 Ahmad 1396-03-04 09:30
بازگفت محمودابادی اصیل:
سلام.خواهشمندم لطف کنید حقیقت را بنویسید .تو کل یاسوج بگردین و بپرسین که محمودابادی های اصیل چ خانواده هایی هستند 1نفر هم پیدا نمیشه بگه خونواده محمودی محمودابادی هست.خونواده محمودی شیخ هستند شششششییییخخخخ ممو.خونوادهای اصیل محموداباد1-مرادی2.نجفی3.کرمی4.علیزاده5.تاجگردون(گچساران)6.نیازی(اردکان)۷.رنجبر8.رجبی.دیگر خانوادهای ساکن محموداباد اصیل نبوده .8خانواده نوادگان کی مرادعلی کی نجف علی کی کرم علی کی تاج علی کی نیازعلی کی رجب علی...که همگی فرزندان کی ایسفعلی کی شمسعلی بوده و همگی نوادگان محمود بزرگ هستند.

محمود آبادی ها شیخ بی بی خاتونین هستند نه شیخ ممو .
باز گفت
 
 
-1 #274 Guest 1396-01-23 09:21
بازگفت Guest:
بازگفت سید علی:
در زمان قدیم تامرادی قاید گیوی و آغا بود .هم اکنون عصر پول و علم هست تیر تاجی سید شاه قاسمی و دهدشتی ها.مردان بزرگ تیر تاجی خودتون رو با دیگر طوایف لطفا مقایسه نکنید تاریخ و ذهن مردم تغیر نمی کند اگر مثل تامرادی یا قاید گیوی یاآغا مرد کو ویاغی و مرد جنگی داشتیت چ ایکردیت.اینها ک اسمشان آمده بجز کریمی حاجتی و نگین تاجی قلاتی همش ی سری پولدار هستند ن مرد دورون دو مرد فقط داشتییت.

چی داری برای خودت میگی.دهدشتی تازه مطرح شدند!!!مثل اینکه نمی دونی دهدشتیها بویراحمدی اصیل هستند و همین طوایف آغا و تامردای به تعداد فراوان در دهدشت ساکن هستند.دشتموریها که هسته اولیه بویراحمد بودند الان ساکن دهدشتند.عبدالله خان بزرگ بویراحمد در دهدشت نشیمن داشت همینطور کدخداهایی مثل کی نصیر و....اکثر افتخارات بویراحمد متعلق به طوایف دهدشتیست.دشتموریها نویی ها رو که ایل بزرگ استان بودند رو شکست دادن و خودشون حاکم شدن یه کم تحقیق کن بعد دهنت رو باز کن!

بازگفت اردشیری:
باسلام واحترام به اقای حسینی.اگر استناد شما به حرف های نفلی نسل به نسل است .این نشان دهنده اوج بی دلیلی شما وضعف شما در تاریخ ان طایفه محترم است که واقعا ناخواسته دارید گذشته های خوب تاریخ ان طایفه را حذف میکنید.البته بنظر من شما اوج بی دلیلی تان نسبت به تاریخ شخصی خودتان است که لاجرم به تیر تاجی تعمیم میدهید.اساس تاریخ واقعیت های منطقی است چه بصورت مکتوب چه نقل وقول وگفته شفاهی نسل به نسل.اما باید با واقعیت تطبیق داشته باشد. اگر ادعای شما درست است پس یک فقره از نقل های نسل به نسل از 1500 سال پیش رابا ذکر افراد متواتر مثال بزنید؟یا یکی از نقل هایی که در 500سال پیش مکتوبه شده را مثال بزنید یا اصلا اثبات کن که شجره خودت به تیرتاجی میرسد یا بگو تیر تاجی چیست یا کیست؟تیرتاجی ها انسان های اصیل زیادی دارند لطفا ادعا شخصی خودت را به همه تیر تاجی ها نسبت نده.این ادعای شما مبنی بر نسبت دادن قبرستان گمنام وبی سند واطلاعاتی به خودت ،عوارض ناگواری را به همراه دارد که شاید به ان اگاه نباشی.تنهاطوایفی میتوانند چنین ادعایی داشته باشند که تاریخ مجهول وگمنام وبی نشانی داشته باشند ودنبال تحریف وجعل تاریخ برای خود باشند که تا کنون از ان بی بهره بوده اند .ادعای پوشالی وحرف بدون دلیل نمیتواند مستند باشد بلکه مضحک است.شما حداقل برای اثبات اد عای خود نام یکی از مدفون شدگان تیرتاجی مربوط به 1000سال که نه ،بلکه 600سال پیش را عنوان کن اگر میتوانی؟اگر قبل از اسلام زردک ییلاق این طایفه بوده پس شما دارید به تاریخ ساسانی و..،گمشده هایی را اضافه میکنید که این مورد استقبال تاریخ وتمدن جهانی است.اسم تیر تاجی قبل اسلام تیرتاجی بوده؟؟ :-) پس احتمالا تیرتاجی واژه ای پهلوی یا ایلامی یا...است.قشلاقشون کجا بوده قبل از اسلام؟؟پس با این حساب کاشف بهوون ایشان بودنند نه کرد ها؟قبرستان قبل اسلامشون که واقع در قشلاق بوده ،الان کجاست؟؟شایدم تو قشلاق مومیایی میکردن.لحجه قبل از اسلامشون چطوری بوده،؟اگر قبله اسلام ایل بودن خب باید الان نژادی به اندازه لر یا ترک داشته باشند ک.وقتی گفته های شفاهی مبنای استناد شماست ،پس باید بدونی که قبرستان گرمسیریشون کجاست.احتمالا به استناد حرف شما اولین نژاد کوچ رو در جهان باشید.خواهشا برای طایفه محترم تیرتاجی،سبکی وتحقیر بیشتر در نیار

کرو بچه بی یه گپی زه تو ده نمیبایس حفتش بیی
باز گفت
 
 
-2 #273 یاسوجی اصل 1396-01-17 16:29
افراد سرشناس یاسوج فقط ملا سردار فرامرزیان هست که بر سر خاک یاسوج کشته شد
باز گفت
 
 
-1 #272 Guest 1395-12-24 15:11
بازگفت سید علی:
در زمان قدیم تامرادی قاید گیوی و آغا بود .هم اکنون عصر پول و علم هست تیر تاجی سید شاه قاسمی و دهدشتی ها.مردان بزرگ تیر تاجی خودتون رو با دیگر طوایف لطفا مقایسه نکنید تاریخ و ذهن مردم تغیر نمی کند اگر مثل تامرادی یا قاید گیوی یاآغا مرد کو ویاغی و مرد جنگی داشتیت چ ایکردیت.اینها ک اسمشان آمده بجز کریمی حاجتی و نگین تاجی قلاتی همش ی سری پولدار هستند ن مرد دورون دو مرد فقط داشتییت.

چی داری برای خودت میگی.دهدشتی تازه مطرح شدند!!!مثل اینکه نمی دونی دهدشتیها بویراحمدی اصیل هستند و همین طوایف آغا و تامردای به تعداد فراوان در دهدشت ساکن هستند.دشتموریها که هسته اولیه بویراحمد بودند الان ساکن دهدشتند.عبدالله خان بزرگ بویراحمد در دهدشت نشیمن داشت همینطور کدخداهایی مثل کی نصیر و....اکثر افتخارات بویراحمد متعلق به طوایف دهدشتیست.دشتمور یها نویی ها رو که ایل بزرگ استان بودند رو شکست دادن و خودشون حاکم شدن یه کم تحقیق کن بعد دهنت رو باز کن!
باز گفت
 
 
0 #271 محمد صادقی 1395-12-04 07:19
بازگفت هومن مرادی شیبانی:
باسلام.
هومن مرادی شیبانی دکترای تاریخ از دانشگاه تهران.
اولا دوستان خود تیرتاجی اصل بویراحمد نیست در ثانی خود طایفه ی تیرتاجی نشآت گرفته از ایل هفت لنگ بختیاری بوده است که از منطقه ی لردگان فعلی نزدیک به 250 سال به این شهر سکونت پیدا کرده اند دوستان عزیز همین شمایی که میفرمایبن تیرتاجی شما خودتون از طایفه ی هفت لنگ رختیاری هستین که ییلاق وقشلاق میکردید و بعد به مرور زمان و امکانات سهرنشینی روی اوردن ودر منطقه ی دریلا گچساران و تپه ماهورهای دشت ابوذر وحتی تا مرز برازجان به دامداری مشغول بودید تا اینکه تعدادی از طوایف شما در مرز رودخانه ی بشار به علت وجود اب و مراتع دامداری سکونت کردند و طایفه اولادنبی و همچنین محمدصادقی به حاشیه ی شهر سکونت جستند پس لطفا امار غلط ندید سابقه ی طایفتون رو میخواد بگزت تا اسنادشو هم براتون بگم.پس از نتیجه گیری میگویم طایفه ی تیرتاجی مهاجر از چهارمهالو بختیاری به اینجا مهاجرت کردن.با تشکر هومن مرادی شیبانی ساکن خوزستان.

تیرتاجی ها از کدوم طایفه بختیاری هستن
باز گفت
 
 
-2 #270 محقق تاریخ 1395-11-23 20:04
با سلام خدمت برادر محمد صادقی عرض کنم شما طایفه تیرتاجی قدمتتون و اصالتتون بیش از چیزی هست که فکر میکنید شما خوانینی مثل خداکرم خان رو به عنوان کسی میدونید که زمینهای سررود رو به شما داده و انگار خداکرم خان مالک همه سررود بوده نه برادرم زمینهای سررود سابقآ متعلق به ایلات ترک بوده و طایفه تیرتاجی در ابتدا در روستای مزدک و سپس در مختار سکونت داشته که به دلیل مزاحمتهایی که ترکها برای ایل ایجاد میکردند کدخدای ایل تیرتاجی امیر فرج بزرگ که از طایفه امیر بوده با کمک خانهای ایل نویی موفق به راندن ترکها و گرفتن سررود میشوند خانهای بویراحمدی خواهرزاده امیر فرج بوده اند ولی دارای قدرت نبوده اند دختر کدخدای ترک همسر امیرفرج بزرگ بوده ولی با این وجودامیر فرج بزرگ با درخواست بازگشت ترکها موافقت نکرد و زمینهای سرررود رو بین برادران خود تقسیم کرد ایل تیرتاجی تا سال 1310ایل واحدی بوده و ریاست ایل به عهده ملاخدابخش بزرگ از طایفه امیر بوده به دلیل مقتدر بودن و شجاعت بسیار هیچ وقت ایل تیرتاجی خراج نپرداخت ولی بعدها به دلیل طوطه خوانین بین ایل تفرقه افتاد و خوانین برای هر تیره تیرتاجی یه کدخدا تعیین کردند ملاخدابخش بزرگ در سال معروف مرضی وفات یافت و در قبرستان وادی السلام دفن شد
باز گفت
 
 
-1 #269 Guest 1395-11-07 16:07
در پاراگراف های بالا ذکر شده که تیرتاجی ها شامل قسمتی از مزدک هم ميشه، ميشه ذکر کنید کدوم گروه؟
باز گفت
 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی