فهرست

نمایی از استان

 

 

 

طايفۀ فارسی مدانی

 

چند خانوار فارسی مدانی از ايل قشقایی ، ساكن " گردو كنگك " و تنگ سرخ بويراحمد عليا هستند .

 

Comments  

 
#1 امید دهقان 2014-07-04 17:43
این خانوار از اولاد علی ناز وازتیره قاسملو هستند
 
 
#2 هادی 2016-11-23 00:22
بعضی ازنجف ابادی ها مفتح وعوض پور که به تازگی فامیلی باقری رو انتخاب کردن فارسی مدانی هستند
 
 
#3 مهدی 2017-10-11 17:56
سلام. من از طایفه فارسی مدان هستم(قشقایی)

تیره قاسملو هم در شهرستان کازرون هستند و سهرستان سمیرم(پادنا).

این فارسی مدانها ترکی هم صحبت میکنند؟