فهرست

نمایی از استان

 

 

 

طايفۀ ترك های سفيدار

 

تركهای ساكن منطقۀ سفيدار ، در حدود 40 خانوارند و اصلاً از تركهای ديرجانی قشقایی هستند ، تا اواخر عهد قاجاريه ، محل ييلاق آنها " دره كورۀ " دشت روم بوده و از آنجا به " تنگ تامرادی " رفتند ، بعد از آنكه تامرادی ها ، تنگ تامرادی را ترك كرده و به بويراحمد سفلی مهاجرت كردند ، تركها هم به سفيدار نقل مكان كرده و به صورت دايم ساكن شدند .

 

Comments  

 
#1 رویا 2016-02-21 14:16
سلام چرا نام بزرگان این طایفه ذا هم ننوشتید مثل باقی طوایف
 
 
#2 بدخشان 2016-08-01 08:44
لطفا از بزرگان این طایفه و فامیل های آن هم یادی کنید مانند: شاه قلی قلی پور . ملا همت و ... .از فامیلی های آن ها می توان بدخشان ،قلی پور، فرمایی نژاد ،درجی و غیره نام برد