فهرست

نمایی از استان

 

 

طايفۀ فيلوند

 

 

فلوندی ها كه در محل به ففلووند folovand  معروفند ، اصلاً بختياری هستند و در اثر اختلافات محلی ، در سال 1308 ه.ش شصت خانوار آنها ، از روستای " گنج فلارد " مهاجرت كردند و به كشكوليهای ايل قشقایی پيوستند ، مدتی بعد  9 خانوار  آنها به جهت خويشاوندی قبلی با " تامرادی " ها قصد رفتن به بويراحمد سفلی را داشتند ، ورود آنها به قلات بويراحمد عليا ، همزمان با تخته قاپوی ايلات در آغاز زمامداری رضا شاه بود ، بالاجبار آنها را در آنجا اسكان دادند ، بعد از سقوط رضا شاه ، مانند ساير اهالی بويراحمد ، به ييلاق و قشلاق پرداختند ، هم اكنون در منطقۀ " دژ سليمان " گچساران سكونت دايم اختيار كرده و ده نشين شده اند .

 

 

Comments  

 
#1 آرمان 2017-02-10 21:50
احسنت.بسیار دقیق.من خودم فیلوند بختیاری از دژسلیمان