فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

طايفۀ ديلی

 

 

 

 طايفۀ ديلی

 

ديلی ها از طوايف بويراحمد گرمسير و ساكن روستای " ديل " dil   هستند ، لهجۀ آنها با لهجۀ ساير طوايف بويراحمد تفاوت فاحش دارد ، مردمی زحمت كش و پر كارند.

محمود باور دربارۀ آنها می نويسد :  ديل بزرگترين و پر نعمت ترين دهستانهای ناحيۀ بويراحمد گرمسير است . مردان آنها به سه  طبقه ( اولاد ) قسمت می شوند و هر قسمتی كدخدای جداگانه دارد ، بدين ترتيب : جلالو ، شيخو ، محمد باقر ، دل دارای مزارع برنجكاری فراوان است و انگور و انير ديمی آن در نهايت خوبی است ، برنج آن با برنج رشت برابری می كند.

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی