فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

طايفۀ مهتر

 

 

 

طايفۀ مهتر

 

مطربان خود را از قوم هندی می دانند و به مليت خود مباهات می كنند ، رنگ و رخساره سبزه دارند و نيز شكل پوشيدن لباسهای سرخ و زردشان گواه فرهنگ غير ايلی آنهاست و هميشه به صورت چند خانواری در ايلات و مراكز خان نشن زندگی می كنند و از مزد معين و جيره ای كه از قديم الايام جهت آنان مرسوم بود امرار معيشت می نمايند و دارای سازمان مستقلی نيستند . 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی