فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

ضرب المثل های لری بويراحمدی ( ج )

 

 

 

چی کِه سیزن بُویِ نَبی 

 

 

جایی که سوزن بندازی نبود. به جای خیلی شلوغ که جمعیت فراوانی گِرد آمده باشد می گویند. 

 

 

 

* جون وَ عَزرائیل نی یه 

 

 

جان به عزرائیل نمی دهد و آدم سفت و سخت یا خیلی خسیس می گویند. 

 

 

 

*جَر سَرِ خیش اَصُلهِ سَر خَرمنِ

 

 

جنگ هنگام کاشتن بهتر از صلح روی خرمن است

 

 

 

*جُش زِیایه 

 

 

جوی آن زیاد است. به آدم بی شعوری که در رفاه کامل باشد می گویند. 

 

 

 

*جَرِه بی بُو 

 

 

جنگ بی پدر. جنگی که معلوم نیست برای چه یا سر چه چیزی رخ داده است. 

 

 

 

* جَرِه زَرگِری 

 

 

جنگ زرگری. وقتی دو نفر بخواهند مزاحمی را دَک کنند (فراری دهند) با مشورت قبلی با هم دعوای الکی می کنند تا آ« فرد از آنجا برود. 

 

 

 

*جونَه وَدِدِندون گِرُهتِمه 

 

 

جان را به دو دندان گرفته ام. گرفتاری و اسیری یک نفر را می رساند که تنها از جانش محافظت می کند. 

 

 

*جیجَه همیشَه زِر سَلَه نی یسِه 

 

 

جوجه همیشه زیر سبد نمی ایستد

 

 

 

*جِنس بَد اِی یَرگَرده. سَردَسِ صحاب 

 

 

جنس بد بر می گردد رو دست صحابش 

 

 

 

*جا گَرم کرده 

 

 

کنایه است. یعنی به او خوش گذشته 

 

 

 

*جون خَش بُو، مال وَ دَس ایا 

 

 

جان خوش باشد، مال به دست می آید. 

 

 

 

*جو مِشَه اییِه تاجَر بجورُه 

 

 

جامه اش را مپدگانی می دهد تا جنگ و نزاعی بجوید، یا برپا کند. 

 

 

 

*جُو نَوَرِیَهَ

 

 

 

جانوری است به آدم بی شعور و حیوان صفت گویند. 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی