فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

ضرب المثل های لری بويراحمدی ( ف )

 

 

 

*فِلونی رَه دَمِ حونِیِ رَعیت رَه وَش نِدان، گه حونِی کَخِیا وِ کِیه¬نِ

 


فلانی رفت جلو خانۀ رعیت راه به او ندادند. گفت: خانه کد خدا کدام طرف است. کنایه به آدم پرو است.

 

 


*فیلَ نَعل اِی کِردِن، پَشه کورَک پاشَه راس اِی کِه اِی گُه یه چِکِشی ایرُه بِزَه

 


داشتند به پای فیل نعل می زدند، پشه ای پایش را بلند کرد، گفت: یک چکش هم اینجا بزن. کنایه به آدم های بی دانش بدون محتوا است که خود را با دانشمند یا بزرگان علم و ادب مقایسه می کنند. یا حتی برابر می دانند.

 

 


*فِلونی لَچَه دِراز سَگَه اِس زِنه وَ جی گِراز

 


فلانی کفش دراز سگ را اشتباهی به جای گراز با تفنگ هدف گرفت و کُشت. کنایه به ادم های دست و پا چلفتی و بی دقت است.

 

 


*فقط خَدا اِی مُونِه وُ مُلکِش

 


فقط خُدا می ماند و ملک او .

 

 


*فرِی مِری گوشه

 


سرو گوشش می جنبد.

 

 


*فال وَ پشت پا اِی گِره

 


فال و پشت پا می گیرد.

 

 


*فِلونی وَ کُه مِهربُونه

 


فلانی بیرون از خانه مهربان است.

 

 


*فاتیل گِرُو وِ چاله یَه، خاله دَلی یَه گاله یَه

 


پاتیل گود روی اجاق است. خالَه دَلی دور آن هوار می کشد. کنایه به فرد نوکیسه است.

 

 


*فیس پی لِلشَ اِی کِنه

 


برای پول هایش فیس و افاده می کند.

 

 


*فِرمونبری بَهر هَف عزیزهَ خَه

 


فرمانبری(مستخدمی) سهم غذای هفت عزیز را خورد. کنایه یعنی کسی که کار می کند باید زیاد بخورد .

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی