فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

ضرب المثل های لری بويراحمدی ( ل )

 

 

 


*لاف در غریبی، گُوز در بیابان

 


لاف در غربت، گوز در بیابان(فرصت طلبی و لاف زدن)

 

 


*لِنگ وَمُون اِی یَربوُ

 


به ما لنگ می پراند، تحویل نمی گیرد.

 

 


*لُرکَه اِی زِنه، مَی سَرِ گَلِه

 


فریاد می زند. انگار نگهبان مزرعۀ ارزان است.

 

 


* لِمِه تی یَه پَهن

 


فلج چشم پهن. کنایه به آدم تنبل و بی عار است.

 

 


*لُو چَرب و آشِ بی توم

 


لب چرب و آش بی طعم، چرب زبان و چاپلوس

 

 


*لُو تِرِی اِیگُه

 


بی ادبانه حرف می زند. دری وری و بد می گوید.

 

 


*لُر و سر گِذشتِش

 


لر و سرگذشت او

 

 


*لُو دِروُ کَه اِیکِنه

 


لبهایش می لرزَند. یعنی خیلی طرف ناراحت و پریشان است.

 

 


*لُوشَه کَچ اِیگِره

 


لبش را کج و کوله می کند. کنایه به فرد مالدار اما خسیسی است که ژست گداها را می گیرد.

 

 


*لَچَه کُهنَه دَر بیابون نِعمته

 


کفش کهنه در بیابان نعمت است. یعنی هیچ چیزی بی ارزش نیست.

 

 


*لِهِره وُلَوَته

 


طمع خوار و تنبل است.

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی