فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

چشم درد

 

 

برای معالجه مقداری جُلبَك سبز يا ماست آب گرفته شده را روی چشم می گذاشتند و بعد از چند ساعت آن را می شستند . روش ديگر اين بود كه زاج سفيد را روی آتش افروخته قرار می دادند و آن را با قند می كوبيدند و به صورت پودر در می آوردند و سه روز پياپی در چشم بيمار می ريختند ، برای اين كار ابتدا چشم را با آب حَلپَه دود می دادند و مقداری زنگار با سفيدۀ تخم مرغ مخلوط می كردند و دو بار به داخل چشم كه عفونت كرده بود می ريختند تا شفا يابد . از دون سفيد نيز استفاده می كردند . برای اين منظور آن را می كوبيدند و در چشم می ريختند تا به صورت ژله ای درآيد و كاملاً لزج شود و باعث خروج جسم خارجی از چشم بشود . دانۀ گياه چَشميزَه را با نبات می كوبيدند و در چشم می ريختند تا مدوا گردد . از پودر دانۀ دون شربتی برای درمان چشم استفاده می شد . پوست زيرين و زرد رنگ شاخۀ درخت زِرشك را می كوبيدند و در پارچه می بستند و می خيساندند و روی چشم می گذاشتند تا بهبود يابد .
روش ديگر اين بود كه : صمغ درخت زردآلو را خشك می كردند و با نبات می كوبيدند و در چشم می پاشيدند . يا اينكه از خون كبوتر اهلی و نبات پودر تهيه می كردند و در چشم می ريختند تا شفا يابد .

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی