فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

درد عضلات

 

 


برای درمان درد عضلات از چوب درخت صندل و زهرۀ بز و ميش كوهی يا خرس استفاده می شد . برای اين منظور ، زهره را در آب می خيساندند و آب آن را می گرفتند و چوب صندل را در آن فرو می بردند و با سنگ آن را می ساييدند  ، بعد آويشن گرمسيری را به صورت پودر در می آوردند و روی آن می پاشيدند و به خورد بيمار می دادند تا شفا يابد .  همچنين خوردن گِلُفتَه بسيار رايج بود . برای تهيۀ آن مخلوطی از ( كله پر ) سه نوع آويشن ( گرمسيری ، موری و كِرو ) ، خار بادی و پونۀ كوهی را با هم می پختند و آب آن را می گرفتند و مقداری آرد روی تابه برشته می كردند و كمی روغن و موادی را كه نام برده شدند ، به علاوه كاسه ای شير و مقداری ( دَوی بَوی ) می ساييدند  و روی آن را می پاشيدند و می خوردند تا درد عضلات درمان می شد . خواباندن بيمار در پوست تازه كنده شدۀ خوك وحشی نيز معمول بود . قرار دادن برگ زراوند طويل ، برگ درختچۀ رز روباه ، بوتۀ ( كُلَه پَر ) ، برگ مخلصه و ميوۀ لَگَجی باعث درمان درد عضلات می شد . خوردن صمغ گياه كما ، در صبح ناشتا نيز رايج بوده است . هرگاه در ناحيه پشت و ستون فقرات درد شديد و طولانی احساس می شد ، آن را در چند نقطه و در امتداد ستون فقرات با ( پيفَه ) داغ می كردند و يا محل درد را خال كوبی می كردند . اين نوع خالكوبی ها در روی مفاصل مانند زانو و غيره انجام می شد . يا اينكه بوتۀ گياه قيطران را می كوبيدند و با حنا مخلوط می كردند و به موضعی از بدن كه درد می كرد می ماليدن تا بهبود يابد . روش ديگر برای درمان درد مفاصل و ديسك كمر و مهره های پشت به شرح زير بود :
مواد لازم : شاخۀ جوان درخت ( بَن ) و ( كَلَه خُنگ ) ، رزروباه ، گا گشنيز ، بومادران ، چهار آويشن ( كِرو ، مَوری ، گاوی و گرمسيری ) ، دِرمَنه تركی ، بَی اَویی ، برگ مورد ، گل ختمی ، برگ خر زهره ، برگ درختچۀ خِشك ، برگ زبان گنجشك ، برگ لگجی ،پودر و ريشۀ شيرين بيان ، زدو ( صمغ ارژن ) ، دانۀ بادام تلخ ، گينجه ( صمغ نوعی گون ) ، زعفران ، گَرد گنه گنه ، برگ زالزالك ، پونه ، روغن زيتون ، روغن بادام ، سقز ( صمغ پستۀ وحشی ) زنجبيل ، مرورشك و موميایی .
طرز تهيه : برگ و شاخۀ گياهان را با هم می پختند و آب آن را جدا می كردند و می جوشاندند تا غليظ شود ، روغن بادام ، سقز ، روغن زيتون ، گَرد گنه گنه ، زعفران ، گينجه ، دانۀ پودر شده بادام ، زدو و موميایی را به آن می افزودند . طرز مصرف : ابتدا محل درد را با آب نمك كاملاً می شستند و خشك مر كردند و دارو را روی محل زخم می ماليدند و روی آن را می پوشاندند . روز بعد ، دوباره محل درد را با آب نمك تميز می كردند و باز دارو را به آن می ماليدند و روی آن را می پوشاندند . روز بعد ، دوباره محل درد را با آب نمك تميز می كردند و باز دارو را به آن می ماليدند تا بيمار شفا يابد .


 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی