فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

درمان زگيل

 

 

دانۀ زگيل را با انگشت كمی به بالا می كشيدند تا برجستگی آن مشخص تر شود . سپس در ناحيه ای كه به پوست وصل است آن را محكم می بستند . بعد از يك الی دو هفته زگيل از محل بسته شده قطع می شد و بيمار بهبود می يافت.
روش ديگر به اين صورت بود كه به تعداد زگيل های موجود روی پوست ، ريگهای كوچكی تهيه می كردند ، ابتدا آنها را به خون زگيل آغشته می كردند و همه را درون تكه پارچه ای گره می زدند و در محل عبور افراد می انداختند . وقتی كه يكی از عابران از نظر كنجكاوی اين بسته را باز می كرد . مبتلا به زگيل می شد و در عوض بيمار بهبود می يافت.
ماليدن شيرۀ درخت انجير وحشی ، به زگيل ، يكی ديگر از راههای درمان زگيل بود . راه ديگر معالجه اين بود كه شاخه ای از اين درخت را به نيت معالجه بيمار تاب می دادند و رها می كردند تا به خبال خود باعث علاج بيماری بشود . ماليدن شيرۀ سفد رنگ گياه سگ شير روی زگيل معمول بوده است .

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی