فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

سوختگی

 

 

روی موضع سوخته ، ماست و شير می ماليدند ، كنجد ، زردچوبه ، چَدِروا ، مَشكَويل و خار زرد را با هم می سوزاندند و آن را با شير گاو مخلوط مر كردند و می جوشاندند و مانند پماد روی سوختگی می ماليدند ، بعد از مدتی محل زخم را با آب گياه حلپه  كه بسيار تلخ است می شستند و دوباره مقداری از پماد تهيه شده را روی زخم قرار می دادند تا بهبود يابد . گذاشتن برگ گياه تُرشَك به صورت خام روی زخم معمول بود .
روش ديگر اين بود كه كنجد را می سوزاندند و با شير گاو مخلوط مر كردند و می جوشاندند و روی زخم قرار می دادند و يا آرد بلوط  را خيس می كردند و روی زخم می گذاشتند تا شفا يابد . در روش ديگر ، برای درمان سوختگی ، سفيداب را می ساييدند و به صورت مايع سفيد رنگی در می آوردند و روی زخم مر ماليدند و يا اينكه به محل سوختگی حنا و ماست می ماليدند . هنگامی كه محل سوختگی زياد بود آن را با دود حلپه ضد عفونی می كردند .

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی