فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

مبارزه با كرم روده و معده

 

 

برار دفع كرم معده و روده ، از صمغ درخت ارژن و يا تخم كدو استفاده می شد . به سبب اينكه بعد از مصرف صمغ ارژن و تخم كدو ، كرمها دفع می شدند ، بعضی گمان می كردند كه صمغ ارژن و تخم كدو در معده تبديل به كرم می شوند . دِرمَنۀ تركی را نيز می پختند و آب آن را به بيمار می خوراندند تا كرم معده و روده از بين برود .
روش ديگر درمان اين بود كه برار دفع كرم روده و معدۀ كودكان ، مقداری صمغ كَما ( به اندازۀ يك دانۀ گندم ) را در يك ليوان آب حَلپه  می ريختند و در شبانه روز يك ليوان از آن را ميل می كردند . اما بزرگسالان بايد بيشتر از يك ليوان از آن بخورند . همچنين مقداری خاكشير می پختند و به اندازۀ يك استكان آن را در يك ليتر آب می ريختند و به اندازۀ يك حبه قند و مقداری صمغ كَما به آن می افزودند و به خورد بيمار می دادند تا بهبود يابد . 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی