فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

مار گزيدگی

 

 

محل نيش مار را تيغ می زدند و خون آن را می مكيدند و به زمين تف می كردند تا به گمان خود زهر را از بدن خارج كنند و يا اينكه پوست گوشِ گوسفند را می شكافتند و روی محل نيش مار می بستند . همچنين مقداری روغن حيوانی به مار گزيده می خوراندند تا استفراغ كند و درمان شود . مهره ای قهوه ای رنگ بنام ( جدوار ) را در آب فرو می بردند و روی سنگ مخصوص می ساييدند و آب آن را روی محل نيش مار قرار مر دادند و يا اينكه پر منگنات را می كوبيدند و با شير مخلوط می كردند و به خورد مار گزيده می دادند . دادن شير و قند موجب اسفراغ و درمان بيمار می شد و يا ماری را كه نيش زده بود می كشتند و سرش را له می كردند و روی محل زخم قرار می دادند تا بيمار شفا يابد . از ديگر معالجات اين بود كه مار گزيده را در گهواره می گذاشتند و به شدت و دايم تكان می دادند تا خواب نرود و استفراغ كند و از اين طريق زهر از بدنش خارج گردد . روش ديگر اين بود كه پونه و بومادران را می پختند و آب آن را به مار گزيده می دادند . شير بادام را نيز می پختند و آب آن را به مار گزيده می خوراندند . از گياه زراوند طويل هم برای درمان استفاده می كردند .

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی