فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

درد معده

 

 

برای درمان ، پوست زيرين ميوۀ بلوط را كه به آن جَفت ( تانن ) می گويند ، می كوبيدند و درون كپسول قرار می دادند و می خوردند . ريشۀ گياه شيرين بيان را می پختند و آب آن را به بيمار می دادند . برگ و ساقۀ گياه حلپه را می كوبيدند و آب آن را می گرفتند و به مدت سه روز صبح ناشتا به بيمار می خوراندند تا موجب رفع دل درد و ضد عفونی دستگاه گوارش بشود . زراوند طويل نيز خنثی كنندۀ نفخ معده بود .
روش ديگر درمان اين بود كه گل نگين ، درمنه تركی ، چهار آويشن ( آويشن كِرو ، آويشن مَوری ، آويشن گرمسيری و آويشن گاوی ) ، پونه  ، رازيانه ، شنبليله ، زنيان ، گل محمدی ، برگ حلپه ، برگ بيد قرمز ، برگ مورد ، برگ پسته وحشی ، برگ خِشك ، برگ شيرين بيان را با هم می كوبيدند و دو برابر وزن آنها خاكه قند يا شكر به آن می افزودند و در آب می ريختند و به مدت سه شبانه روز ، صبح و شب يك قاشق مرباخوری می نوشيدند تا درد معده بهبود يابد .

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی