فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

بيماری روماتيسم

 

 

تقطير شيرۀ گياه ( بنگه رو ) و جوشاندۀ برگ خرزهره و بوتۀ ( دَوَی بَوی ) را تهيه می كردند و روی محل درد می ماليدند و برگ گياهان نام برده را می پختند و روی محل درد می بستند . 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی