فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

بيماری مالاريا

 

 

برای درمان بيماری مالاريا ، بعضی معتقد بودند كه تب لرز را بايد با ايجاد لرز بيشتر در بدن بيمار درمان كرد . به همين جهت هر وقت بيمار دچار تب و لرز می شد او را در آب سرد فرو می بردند تا بهبود يابد ، بعضی هم به دعا نويس مراجعه می كردند .
روش ديگر اين بود كه ساقۀ گياه ( تَورُوَن ) تب فرارده را می كوبيدند و در پارچۀ نازكی می بستند و آن را می خيساندند سپس آب آن را می گرفتند و به افراد مبتلا به بيماری مالاريا می خوراندند تا درمان شوند . بعضی از افراد هم بوتۀ گياه گشنيز را تاب می دادند و روی آن سنگ می گذاشتند  و معتقد بودند كه بيمار شفا می يابد . همچنين شبانه يك نفر از كسان بيمار به پشت خانۀ يكی از همسايگان دور و نزديك كه دارای دو زن بود می رفت و به طور ناگهانی او را صدا می زد و از او می پرسيد ، درمان آدم مبتلا به مالاريا چيست ؟ مرد دو زنی نام هر دارویی را كه می برد به بيمار می دادند تا درمان بشود و چنين می پنداشتند كه درمان خواهد شد .

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی