فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

داروی معاش ( داروی زندگی )

 

 

صمغ نوعی گون ، ريشۀ زرشك گل درمنۀ تركی ، مورخش ( مور شيرين ) ، مور تلخ ، هندوانه ابوجهل ( حنظل ) ، پياز ، گل نگين ( لاله واژگون ) ، هليله ، برگ جاشير ، صمغ درمنۀ تركی ، كرفس خودرو و انواع آويشن ، برگ مورد و جدوار را با هم مخلوط می كردند  و می پختند و آب آن را می گرفتند و سه روز صبح ناشتا می نوشيدند و طی اين مدت از خوردن انواع لبنيات خودداری می كردند تا برای يك سال از ابتلای بيماريها مصون باشند . زمان مصرف اين دارو آخر فصل زمستان هر سال بود . 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی