فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

روش از شير گرفتن كودك

 ابتدا مادۀ تلخی مانند پودر گياه بومادران و يا درمنۀ تركی را شب جمعه ، هنگام خواب روی نوك پستان مادر می ماليدند . همين كه كودك برای خوردن شير اقدام می كرد ، مزه تلخ او را از گرفتن پستان بيزار و متنفر می كرد . 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی