فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

حِصوم راس ، حونه كی ؟اين بازی احتياج به ابزار خاصی ندارد ؛ تعداد بازيكنان بش از چهار نفر است .
حِصوم = ابزار فلزی است كه با آن خمير بلوط را روی ( ساج ) پهن می كنند و ته دگ را هم با آن پاك می كنند .
شرح بازی :
بعد از يارگيری و تعيين دسته ای كه بايد سواری دهند ، هر كدام به پشت يك نفر كه از نظر قدرت جسمی توان لازم را دارد ، سوار می شود و به درب اولين خانه می روند . سر دستۀ سوارها خطاب به صاحبخانه می گويد : سوار ، سوار بو ، يا پياده سوار وابو ؟  هر چه صاحبخانه بگويد عملی می شود . به همين ترتيب به درب تمام خانه ها می روند و از آنها آدرس ( حصوم راس ) را می پرسند . تا هنگامی كه كسی نگفته است ( حصوم راس ) اين جاست به بازی ادامه می دهند ، معمولاً آخرين خانۀ ده يا (  مال ) خواهد گفت : ( حسوم راس ) اين جاست ؛ در اين هنگام دور اول بازی تمام می شود و بازيكنان می توانند بازی را دوباره از سر گيرند .

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی