فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

دوز

 

وسايل لازم :

يك قطعه تخته سنگ و يا مقوا و مقداری سنگ ريزه و يا دانۀ غلات و حبوبات .

تعداد بازيكنان :

دو نفر ؛ اين بازی ويژۀ پسران و مردان است و در تمام فصول سال انجام می شود .

هدف بازی :

پرورش هوش و استعداد افراد برای جنگ و دفاع و تمرين صحنه های جنگ و طرح نقشه های جنگی به منظور وارد كردن بيشترين ضربه به دشمن ، ضمن دادن كمترين تلفات ، و آرايش جنگی در برابر دشمن است .

شرح بازی :

بازی دوز به دو صورت انجام می شود :

الف – دوز ( نُه ) دری :

برای انجام اين بازی ، تخته سنگی را مانند شكل شماره ( 1 ) خط كشی می كنند و دو حريف در طرفين آن ، و روبه روی يكديگر می نشينند و هر كدام در حالی كه سه دانه ريگ و يا نخود و غيره در دست دارند ، آماده بازی می شوند . بعد از اينكه معلوم شد كه بايد كداميك بازی را آغاز كنند ، بازی شروع می شود . بازيكنان به ترتيب يكی بعد از ديگری ، ريگهای خود را می چينند  ( ريگهای بازيكنان از نظر اندازه ئ يا رنگ با هم فرق دارند ) و هر كدام می كوشند ، سه عدد ريگ خود را در يك خط مستقيم قرار دهد و با گفتن كلمۀ ( دوز ) برنده شدن خود را به حريف اعلام می كند . اين عمل ممكن است در حين چيدن ريگها و يا با حركاتی كه بعد از چيدن صورت می گيرد حاصل شود .

نحوۀ حركت ريگها به اين ترتيب است كه بايد از يك تقاطع ، به تقاطعی كه بلافاصله بعد از آن قرار دارد و ريگی از حريف در آنجا وجود ندارد منتقل شود . برای هر بار برنده شدن يك امتياز به حساب می آيد و بازيكنان تا وقتی كه مايل باشند به بازی ادامه می دهند .

 

(شماره 1 )

 

 

ب – دوز ( بيست و چهار ) دری :

يك قطعه سنگ يا مقوا تهيه ، و آن را مانند شكل شماره ( 2 ) خط كشی می كنند ، هر بازيكن در حالی كه دوازده ريگ ، يا دانه حبوبات در دست دارد ، آمادۀ بازی می شود . بعد از اينكه آغاز كنندۀ بازی معلوم شد ، اولين رگ را روی يكی از تقاطعها ، بطور دلخواه می گذارند . از اين به بعد بازيكنان يكی بعد از ديگری ، ريگهای خود را روی قطعه سنگ می چينند و هر كدام سعی می كنند ريگهايشان سه تا ، سه تا ، در يك خط مستقيم قرار گيرند . هر بازيكنی كه موفق شود ، سه عدد ريگ خود را در سه تقاطع بلافاصله ، كه روی يك خط مستقيم واقع است قرار دهد ، با صدای رسا می گويد ( دوز ) و با ادای اين كلمه حق دارد ريگ ديگری با ادای كلمۀ ( پس دوز ) روی تخته سنگ بگذارد . اگر باز هم سه عدد از ريگها با گذاشتن ( پس دوز ) رديف ( دوز ) شد ، دوز دوم را اعلام و مجدداً ( پس دوز ) می گذارد . ولی چنانچه با گذاشتن ريگ ، دوز نشود ، نوبت حرف فرا می رسد ، او نيز خواهد كوشيد ( دوز ) كند . در ان قسمت از بازی ، هر كدام به دو موضوع توجه دارند ، يكی اينكه خود ( دوز كند ) و ديگر اين كه طوری عمل كند كه از دوز احتمالی حريف جلوگيری نمايد . بعد از اينكه روی همه تقاطعها ، به استثنای يكی از آنها ، ريگ قرار داده شد و يا اينكه ريگهای يكی از دو حريف در جدول بكار رفت مرحله دوم بازی با حركت دادن ريگهای چيده شده فرا می رسد .

اولين حركت را آن كس كه آخرين ريگ را گذاشته است ، خواهد كرد . در حين بازی هر بازيكن  با دقت ريگهای خود را حركت می دهد ، و هر كدام كه بتوانند ( دوز ) كنند يعنی سه عدد از رگهای خود را در سه تقاطع روی يك خط مستقيم قرار دهند ، يكی از ريگهای حريف را به دلخواه از صحنه بازی به خارج می اندازند و به اصطلاح آن را می كشند . همان طور كه در دوز ( نه ) دری گفته شد ، بازيكنان فقط حق دارند ريگ خود را ، از هر تقاطع به تقاطعهای بلافاصله بعد از آن منتقل كنند ؛ اما مجاز نيستند روی تقاطعی كه ريگ حريف قرار دارد بپرند . هرگاه تعداد ريگهای يك بازيكن به سه عدد تقليل يافت می تواند شلنگ پر ( sheleng por ) كند . يعنی يك دانه از سه ريگ باقيماندۀ خود را به هر خانۀ خالی كه ميل دارد انتقال دهد و در نتيجه يا حريف را ( دوز ) كند و يا از دوز آينده جلوگيری نمايد .

 

 

پس از چيدن ريگها هر بازيكن مجاز است در هر نوبت فقط يك حركت انجام دهد . همان طور كه ملاحظه می شود ، در اين قسمت از بازی ، دو هدف مورد نظر است : يكی اينكه حريف دوز شود و ديگر آن كه مانع دوز آينده او بشود ، اين بازی گاهی تا چند ساعت طول می كشد .

 

 

 

 

 

دیدگاه ها   

 
+1 #2 Guest 1393-04-30 08:52
زیبا بی
باز گفت
 
 
0 #1 مهران 1393-04-21 12:09
خیلی عالی بود . ممنونم
باز گفت
 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی