فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

گُرنادُوال

 

تعداد بازيكنان :
معمولاً بين چهار تا شانزده نفر است .
وسايل لازم :
كمربند و يا طناب كوتاه به تعداد نصف بازيكنان ، اين بازی ويژۀ پسران جوان و مردان است .
شرح بازی :
ابتدا بازيكنان طبق معمول بازيها ، به دو دستۀ مساوی تقسيم می شوند و گروه داخل و خارج دايره را مشخص و دايره ای با شعاع متناسب به تعداد بازيكنان رسم می كنند . دستۀ داخل دايره طوری قرار می گيرند كه پشت آنها به طرف مركز دايره و رويشان به سوی محيط آن باشد ، اين افراد در حالی كه با شكم روی زمين دراز كشيده اند و يا روی چهار دست و پا هستند ، در كنار هر كدام يك عدد كمربند طوری روی زمين گذاشته می شود كه يك سر آن به طرف مركز دايره و سر ديگر آن تقريباً مماس بر محيط آن باشد . هر بازيكن موظف است كه از يك كمربند محافظت كند و مانع ربودن آن توسط دسته حريف بشود . همين كه بازی آغاز شد ، افراد دستۀ بيرون دايره می كوشند كه كمربند ها را بربايند و با سر و صدا به سوی كمربندها يورش می برند . بازيكنان داخل دايره كه محافظ كمربند ها هستند ، در حالی كه از زانو به پايين خور را برهنه كرده اند ( با كشيدن پاچۀ زير شلواری به بالا ) آماده دفاع می باشند و می كوشند با پای خود ( از زانو به پايين  ) حمله كنندگان را هدف قرار داده و به آنها ضربه بزنند ( اگر به ساير اعضا بدن ضربه وارد گردد امتياز محسوب نمی شود ) . اگر افراد داخل دايره ، يكی از حمله كنندگان  را در حال حمله و يا ربودن كمربند ، با پا ( از زانو به پايين ) بزنند ، جای برنده ها و بازنده ها عوض می شود  و به همان ترتيب بازی ادامه می يابد . اما چنانچه افراد خاج از دايره ، بدون اينكه مورد اصابت ضربه های افراد داخل دايره قرار گيرند ، موفق به ربودن تمام كمربندها شوند ، در اين موقع حمله نهایی همراه با رجز خوانی شروع می شود و افراد خارج دايره مجازند كه با حركات سريع و با چالاكی هر چه بيشتر ، حتی وارد دايره شوند . و با كمربند افراد داخل دايره را مورد ضرب و شتم قرار دهنو و به سرعت بگريزند . اما بايد كاملاً مواظب باشند كه از طرف بازيكنان داخل دايره ، ضربه نخورند . زيرا همين كه يكی از بازيكنان داخل دايره موفق شود يكی از بازيكنان خارج از دايره را بزند ، جای برنده ها و بازنده ها عوض می شود و بازی همچنان ادامه خواهد يافت . اگر اختلاف نظری بين دو دسته به وجود آيد ، با دخالت بزرگترها و تماشاچيان موضوع فصله داده می شود ، و بازی ادامه می يابد . چنانچه با تمام مراقبتهایی كه به عمل می آيد ، يكی از بازيكنان ضربه شديد دريافت كند و يا عضوی از بدنش مجروح گردد و نقص عضو به وجود آيد ، از ضارب بازخواست نخواهد شد ، و هرگونه پيش آمد احتمالی قابل اغماض است .
در حين برگزاری بازی زنان ، مردان و كودكان دور ميدان حلقه می زنند و با فرياد و شادی ابراز احساسات می كنند و بازيكنان را مورد تشويق قرار می دهند و آنها را برای حمله و دفاع تشجيع می كنند . نكته خيلی مهم اين است كه در اين بازی رعايت مقام و منزلت اجتماعی ابداً مورد نظر نيست . گاهی ممكن است پسر ، رقيب پدر ؛ و ا كشاورز و دامدار و غيره رقيب ريش سفيد ، كدخدا و خان باشد .

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی