فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

هدِرسَه – هَوِرسَه

 

هِدرسَه ، هِدرسَه ، بارون بزن به کاسه . این بازی یکی از اعتقادات مردم است که در هنگام خشکسالی برای باریدن باران انجام می گیرد . نحوه اجرا بدین گون است که :

تعدادی از افراد روستا جمع شده و هر یک دو عدد سنگ برداشته و آنها را به همدیگر میزنند و هماهنگ با صدای سنگها این آواز را به صورت دسته جمعی می خوانند ، (( هِدرسَه ، هِدرسَه ، بارون بزن به کاسه )) شایان ذکر است که ، در برخی مناطق بجای سنگ بیشتر از چوب استفاده می کنند و در حال خواندن آواز و زدن چوبها بر زمین به طرف خانه ها می روند .

به در هر خانه که می رسند افراد خانه مخفیانه بری روی آنان آب می پاشند ، در این موقع بچه ها می گویند  (( اوشَه که دی ، دونشَه هم بیه )) یعنی ، آبش را دادی ، نانش را هم بده )) سپس صاحبخانه مقداری آرد به آنان می دهد آنوقت در مکانی جمع شده و آردهای جمع آوری شده را به خمیر تبدیل می کنند و یک دانه سنگ ریزه در خمیر می اندازند و سپس خمیر را چانه می نمایند  ، و سپس از آن افراد حاضر بدلخواه خود هر یک چانه ای از خمیر بر میدارند ، فردی که مسئول خمیر کردن است میداند که سنگ ریزه در کدام چانه قرار دارد ، چه کسی آن را برداشته است ، فوراً دست او را گرفته و چانه را بررسی می کنند و معتقدند که تقصیر این فرد بوده که باران نباریده است ، بنابراین شروع می کنند به کتک کاری فرد مورد نظر ، تا اینکه یک یا چند نفر از افراد مورد اعتماد ضامن او شده و تعهد نمایند که در یک مدت معینی (( 4 تا 12 )) روز باران ببارد . احتمالاً در این مدت باران می بارد .

چنانچه باران نبارد فرد یا افراد ضامن را حاضر کرده و کتک کاری می نمایند ، تا اینکه باز شخصی دیگری ضامن آنها شود ، این عمل به همین شیوه ادامه پیدا می کند تا زمانیکه باران ببارد .

لازم است یادآور شویم که ، در بعضی از نقاط استان رسم است زمانیکه به در خانه ها می روند بر روی آنها آب پاشیده می شود ، این آواز را با هم تکرار می کنند : (( خُشکه گَلالَ اَو بُرد )) . گَلال به معنی سنگ بزرگ و کنایه از بارش باران است .

  

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی