فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

پشکله غار

 

وسایل لازم :

برای هر بازیکن 45 عدد پشکل گوسفند یا بز و یا دانۀ حبوبات . 

تعداد بازیکنان : 

از دو نفر به بالا .

زمان بازی : 

روزهای فصل تابستان .

این بازی بیشتر توسط چوپانان و نوجوانانی که برای نگهدارای دامها به بیابانها و دشت های خارج مال و روستا می روند ، برگزار می شود . 

شرح بازی :

ابتدا بازیکنان روبه روی یکدیگر می نشینند و هر کدام در حالی که 45 عدد پشکل قبلاً تهیه کرده اند ، برای خود سه غار ( گار ) در زمین حفر می کنند . در هر یک از گودالها 15 عدد پشکل قرار می دهند و به طریقی که در بازی ها معمول است ، تعیین می کنند که کدامیک اول بازی را شروع کند . حال فرض می کنیم دو نفر به نام جمشید و محمد ، می خواهند بازی کنند و کسی که باید اول دست بکار شود جمشید است . جمشید همۀ پشکلهای یکی از غار های خود ، به استثنای یک دانۀ آن را بر می دارد و از راست به چپ به ترتیب ، در هر غار یک دانه پشکل می اندازد . اگر آخرین دانه روی یکی از غارهای خودش قرار گیرد ، آن غار را به عنوان غوچی ( قوچی ) برای خود انتخاب خواهد کرد . اگر آخرین دانه روی یکی از غارهای محمد قرار گیرد ، جمشید مجاز است که همۀ پشکل های آن غار ، به استثنای یک دانۀ آن را برداشته و دانه ، دانه و به ترتیبی که قبلاً گفته شد در غارها قرار دهد . این کار تا آنجا ادامه می یابد که غوچی جمشید معلوم گردد .

امکان دارد که جمشید بدشانسی بیاورد و یکی از غارهایش که دارای تعداد کمی پشکل است ، غوچی او بشود و یا از خوش شانسی اش ، یکی از غارهایش که پر از پشکل می باشد ، غوچی او شود . در هر صورت همین که غوچی جمشید معلوم شد ، نوبت بازی به محمد می رسد . او نیز به طور دلخواه ، پشکل های یکی از غارهای خود به استثنای یک دانۀ آن را بر می دارد و روی کلیۀ گارها به استثنای غوچی جمشید دانه دانه و به ترتیب می اندازد . اگر آخرین دانه روی یکی از غارهای جمشید تمام شود ، باز هم همه پشکل های آن به استثنای یک دانه اش را بر می دارد و در گارها می چیند ولیکن اگر روی یکی از غارهای خودش تمام شود ، آن غار به عنوان غوچی وی خواهد بود . اگر اشتباهاً روی غوچی جمشید پشکل بریزد باید تمام پشکل هایی را که در دست دارد ، روی آن بریزد و این بار از انتخاب غوچی محروم می ماند و نوبت بازی به جمشید می رسد . در این حال جمشید پشکل های  یکی از غارهایش را ( به استثنای غوچی ) بر می دارد و به ترتیبی که قبلاً شرح داده شد ، در غارها قرار می دهد و آخرین دانه در هر غار که قرار گرفت ، تمام پشکل های آن غار ( به جزء یک دانۀ آن ) را بر می دارد و به ترتیب در غارها می اندازد . اما سعی می کند که روی غار غوچی محمد ( در صورتی که موفق به تعیین غوچی شده باشد ) نیندازد . زیرا در این صورت (( سوخته )) و باید تمام پشکل هایی را که در دست دارد روی آن بریزد و نوبت بازی را به محمد بدهد .

بازی همچنان ادامه می یابد تا کلیۀ پشکل ها در غارهایی که به عنوان غوچی معین شده اند ، انباشته شوند . در این هنگام طرفین پشکل های غوچی خود را می شمارند و هر بازیکنی که بیش از همه پشکل برده باشد برنده شناخته می شود و امتیاز او برابر تعداد پشکل های اضافی خواهد بود . به عبارت دیگر هر بازیکنی که در پایان بازی کمتر از 45 عدد پشکل در غوچی او موجود باشد ، به همان نسبت به افرادی که بیش از 45 دانه داشته باشند باخته است . بازیکنان می توانند هر چند بار که میل داشته باشند همان گونه که گفته شد مجدداً به بازی بپردازند . 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی