فهرست

نمایی از استان

 

در این بازی بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و تعداد افراد هر گروه حداقل دو نفر میباشد افراد هر گروه (( مِرد )) نام دارند که بوسیله سلار ( سَرگَفتَر ) رهبری می شوند .

نحوه اجرای آن بدین گونه است که :

نخست دو نفر سلار یا سر گَفتَر تیم ها بین خودشان به قید قُرعه تعیین میکنند که کدام گروه بازی را شروع نمایند . قرعه به اسم هر گروه که افتاد بر دوش افراد گروه مقابل سوار شده و سر گَفتَر تیم در حالیکه با دست بر شانه های همتی خود میزند این اصطلاح را بیان می نماید : (( هَرَکُم زین زَری دوکُلم وَ بارِت کِرَکوُ بنگ ایزَنِه مِردُم سُوارِت ، چَندَری چَندَرهوا ... )) وقتی سَلار اصطلاح را بازگو کرد یک یا چند انگشت خود را بالا می گیرد ، سَلار پیاده باید تعداد انگشتان را بگوید ، اگر توانست به سوال سلار جواب مثبت بدهد جای دو گروه عوض می شود ، اگر نتوانست همچنان گروهی که سوار هستند به همان حالت باقی می مانند . این بازی به همین صورت ادامه پیدا می کند تا اینکه سالر گروه پیاده موفق شود تعداد انگشتانی را که توسط سالار سوار بلند شده بگوید . 

این بازی یک بازی کم تحرک و ترقی است و سن خاصی برای آن مطرح نیست و همچنین زمانش نیز محدود نمی باشد .