فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

 

حسن عالی از طوایف چهارده گانه ممسنی در دوره صفوی وساکن برسرزمین شاپور یاکوه گیلویه بودند وبه نام کوی یا کی چهارده تا نیز مشهور هستند . حداقل طی سه درگیری با حکومت مرکزی که داشتند بعضا منطقه را ترک ویا به دلخواه مهاجرت کردند 1 _ درسال1004 قمری که اله وردی خانه به کوه گیلویه حمله وظاهرا بعضی از آنها را وادار به کوچ اجباری به نجف آباد ، ده بید فارس وحتی اردبیل کرد . 2 _ درزمان زندیه درچرام بوسیله ملاباقر جدخانهای چرامی که خواهرزاده شان بوده وطمع به موقعیتشان بسته بود ظاهرا به میهمانی دعوتشان کرد وباطنا با حاکم کوه گیلویه هماهنگ کرده بود آنهارا بکشد که جز دو نفرکه متوجه نیرنگ شدند بقیه کشته شدند3_ درحدودسال1331 قمری در اختلاف میان آغا کی گیوی ودشتموری آنها جز آغا کی گیوی بودند وتعدادی از آنها براثرحمایت نیروهای دولتی وکردکیهای بختیاری در قلعه مهد به توپ بسته وکشته شدند و بعد از آن نیز تیره هایی از آنها در میان طوایف مختلف پراکنده شده اند و به همین خاطر هم اکنون از یاسوج تا بهبهان وحتی بوشهر ودیگر مناطق پراکنده میباشند.

بعدازآن امروزه حسنعالیها یا کی چهارده تا درلوداب روستاهای گردکان وگوزنان. یاسوج. محمودآباد ، تل زالی ، چنارستان ، ودشت روم ، وبعد از بابا میدان نرسیده به اولین تونل به سمت یاسوج ، آب پخشون جاهای دیگر از جمله از گچساران تا بوشهر ، دهدشت ، لیرتلخک وسرچیر ، چنگلوا ، چرام سرفاریاب بویژه روستای پشت چنار  پراکنده میباشند.