فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

ناحيه سردسيری و گرمسيری

 

ناحيه سردسيری

منطقه ي سردسير ي منطقه اي است كه از كوهاي ( مَنْگِشتْ ) واقع در شمال غربي كهگيلويه آغاز شده  و تا قلل مرتفع دنا در مشرق بطول حدود 200 كيلومتر ادامه مي يابد،قسمت اعظم منطقه ي سردسيري در بويراحمد و بهمئي واقع شده است،چه مساحت سردسيري بويراحمد به تنهايي از2800 كيلومتر مربع هم متجاوز است،سردسير بهمئي به مراتب از سردسير بويراحمد كوچكتر است و داراي مساحتي  حدود1700 كيلومتر مربع است  در صورتي  كه مجموع مساحتهاي  سردسيري مناطق بابوئي ،چرام ، طيبي و دشمن زياري حدود2000 كيلومتر مربع وسعت دارند

 

منطقه ي سردسيري از گرمسيري به مراتب كوچكتر است.قسمتهاي سردسيري  بيشتر در شمال منطقه قرار گرفته است و قسمت هاي گرمسيري در جنوب ،زيرا بواسطه ي نزديكي به سواحل شمالي خليج فارس .سردسير و گرمسير اين منطقه نسبت به هم بسيار نزديك است و ارتفاعات منطقه اي چون سدي مرزهاي سردسير و گرمسير را مشخص مي سازد به طوري كه دامنه هاي جنوبي ارتفاعات در گرمسير و دامنه هاي شمالي در سردسير  واقع مي گردد و خطالراس ارتفاعات طاليه هاي دو منطقه را معين مي دارد.مناطق سردسيري در بسياري نقاط فقط محل سكونت تابستاني ايلات كوچ رو است چه در فصول ديگر بقدري سرد مي گردد كه سكونت در آن بسختي امكان پذير است و در گذشته اگر چند خانواري  بهنگام زمستان براي حفاظت از زراعت خود  در سردسير باقي مي ماندند تمام نيازهاي خود را ذخيره نموده و ارتباطشان به دليل برف و باران و باد هاي شديد با ديگران به طور كامل قطع مي گرديد، ولي برعكس در تابستان بر ميزان جمعيت بمراتب افزوده  مي شود و اين جمعيت فصلي از اواسط ارديبهشت افزايش مي يافت و تا شهريور ماه ادامه پيدا مي كرد و از آن پس كوچ به گرمسير آغاز مي شد

 

ناحيه گرمسيری

ناحيه گرمسيري منطقه اي است واقع در جنوب كهگيلويه كه از جنوب شرقي رامهرمز آغاز شده تا ((تنگ پرين)) بابوئي در مشرق ادامه مي يابد،نزديك به نيمي از منطقه گرمسيري قلمرو بويراحمدي هاست چه علاوه بر رستم ممسني، دهدشت ،لوداب ،سرفارياب و پُشتكوه و زيردوك كه در مجموع بيش از 4200 كيلومتر مربع وسعت دارندمناطق چال بيار ،موردراز ، سر آستانه ،و فشيان منطقه چرام ،كوه دين ،دره لا،دره نرگس ،چم يكدر ،خشاب ،پَرِشير ،دشت گز منطقه بابويي و مناطقي از اطراف دوگنبدان نيز جزء قلمرو گرمسيري طوايفي از بويراحمديهاست،گرمسير بهمئي ها تا حدود 1000 كيلومتر مربع وسعت دارد و بقيه مناطق گرمسيري متعلق به چهار ايل ديگر ساكن كهگيلويه مي باشند

 

ميزان جمعيت قسمت گرمسيري از شهريور تا اواسط ارديبهشت ماه بمراتب افزايش مي يابد به دليل سردي هوا در سردسير .

 

 

 

پژوهش و نوشته :   اميد داورپناه

 

برداشت نوشتارها یا بهره گیری از آن ها با یاد و نام نویسنده نوشتار و نشانی تارنما روا می باشد

 ™   ρêŞдѓỆ ß☺ỷềřąhмÐİ