فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

شاهنامه خوانی در بين بويراحمدی ها

 

 

شاهنامه يا ((كتاب هفت لشكر)) هنوز هم ،مشهورترين كتاب در منطقه است،پيرمردان و مردان ميانسال داستانهاي فراواني از اين كتاب را از حفظ دارند،اگر كسي در بين آنها طبع شعر داشته باشد بر وزن اشعار شاهنامه شعر مي سرايد ،براي نامگذاري كودكان،اغلب از نامهاي شاهنامه استفاده مي گردد ،اسمهاي پهلوانان و قهرمانان شاهنامه فراوان در منطقه بگوش مي رسدشاهنامه خوان بايد صدايش خوب باشد تا قادر باشد احساسات شنوندگان را برانگيزد.

 

عشاير به شاهنامه خيلي علاقه دارند،جلسات شاهنامه خواني در زمان رضا شاه با شكوهي فراوان برگزار مي شد،كدخدايان و تفنگچينها در اين جلسات دعوت مي شدند،همه مهمان بودند،در اين گرده همايي احساسات حاضران سخت براگيخته مي شد گاهي به هنگام جنگ يا غارت اين جلسات تشكيل مي شد و معمولا تا  نيمه هاي شب بطول مي انجاميد و اغلب پس از اين جلسات تصميم به جنگ يا غارت مي گرفتند.

 

دنباله نوشتار...

ناحيه سردسيری و گرمسيری

 

منطقه ي سردسير ي منطقه اي است كه از كوهاي ( مَنْگِشتْ ) واقع در شمال غربي كهگيلويه آغاز شده  و تا قلل مرتفع دنا در مشرق بطول حدود 200 كيلومتر ادامه مي يابد،قسمت اعظم منطقه ي سردسيري در بويراحمد و بهمئي واقع شده است،چه مساحت سردسيري بويراحمد به تنهايي از2800 كيلومتر مربع هم متجاوز است،سردسير بهمئي به مراتب از سردسير بويراحمد كوچكتر است و داراي مساحتي  حدود1700 كيلومتر مربع است  در صورتي  كه مجموع مساحتهاي  سردسيري مناطق بابوئي ،چرام ، طيبي و دشمن زياري حدود2000 كيلومتر مربع وسعت دارند

 

دنباله نوشتار...

یاسج . یاسچ . یاسیج . یاسوج

 

بیشتر شهرهای ایران چه شهر های که اکنون نیز آباد میباشد  و چه آنهایی که خراب گردیده و از میان رفته آبادیهایی هستند که از روزگاران باستان و از زمانهای کیانیان و ساسانیان یادگار مانده اند از شهر های که در دوره اسلامی یا دهه های گذشته (مانند یاسوج) پدید آمده بسیاری پیش از ظهور اسلام یا در اوایل ظهور آن به شکل دهکده و آبادی کوچکی موجود بوده و پس از شهر شدن باز به همان نام دیرین مانده اند .در ایران کنونی کمتر شهری را میتوان پیدا نمود که نام آنها تازه و از یادگاری های دوره اسلامی باشد : مانند مشهد در خراسان،بار فروش و اشرف در مازندران و .....

دنباله نوشتار...

زیر مجموعه ها