فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

بازی های محلی

 

 

يَه چو و يَه گو                                                              الَختُر                                                                    جيز

 

 

 

چوپيشنماز                                                   حِصوم راس ، حونه كی ؟                                                      دوز

 

 

 

كِل كِلَه بَرد                                                                    گو                                                                  گُرنادُوال

 

 

 

هیلو ( تاب )                                                       هدِرسَه – هَوِرسَه                                                        کیو کیو

 

 

 

 آغا دمبَه                                                              بازی عروسک                                                        پشکله غار 

 

 

 

چَندرهوا                                                              چوگو – فِربِجِک                                                      سُرسِراکونی

 

 

 

کِلِلی                                                                     لیلی بازی